Showmodellen

Bij Folkerts Interieurvisie en Slaapvisie Folkerts zijn ze op dit moment bezig

met een totale leegverkoop. Reden hiervan is dat Folkerts definitief stopt per

eind januari 2018. Dus een ideale gelegenheid om kwaliteits meubelen voor

een voordeel prijs in uw bezit te krijgen.